แอลกอฮอล์เจล Hand sanitizer Pocketbac Holder Hand gel  ขวดขนาดไม่เกิน 40 ml. พร้อมฝาปิด เพื่อบรรจุของเหลว  สามารถนำพกพาไปได้สะดวก ซึ่งจากอดีตเมื่อก่อน  นิยมใช้ขวดแก้ว   แต่มีปัญหา  น้ำหนักของแก้ว และ ความคงทนถาวร  และ ราคาที่สูง จึงทำให้ความนิยมลดน้อยลง ต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้ขวดพลาสติกแทน  ซึ่งขวดพลาสติกที่นำมาใช้ จะสังเกตุได้ว่าควรมีคุณสมบัติใส  เบา เนื่องจากเมื่อเราเทของเหลวลงไปแล้ว เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของของเหลวชนิดนั้นได้ง่าย  เช่น สี  การตกตะกอน  เราจึงนิยมใช้พลาสติก PS เป็นส่วนใหญ่   นอกจากนี้ได้มีการพัฒนารูปร่างขวด เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพศ  และ วัย ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มี silicone เป็นตัวรัดไว้  เพื่อเพิ่มความแข็งแรง  ตลอดจนสร้างความสะดวกในการพกพา  เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่ จึงได้มีการออกแบบให้มีเป็นสายรัดทำเป็นห่วงได้  

               ส่วนของเหลว  เดิมเมื่อก่อนใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว  จึงนิยมใส่ของเหลวที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรา ต่อมามีการพัฒนาสินค้าของเหลวมากมาย ก้อสามารถนำมาร่วมใช้กันสินค้าพวกนี้ได้   จึงเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมมากขึ้น  ยิ่งมีการเดินทางสะดวกมากขึ้น  เราจึงสามารถนำของใช้บางแบ่ง  เพื่อนำไปใช้ระหว่างการเดินทางได้   ที่เราเห็นได้แก่

               ครีม  หรือ เครื่องสำอางค์ของผู้หญิงที่อยุ่ในรูปของเหลว สามารถแบ่งใส่ได้ ในยามที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด  หรือ เดินทางไปที่ทำงาน  เวลาเดินทางในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องครีมพกพาไปทั้งหลอด เราสามารถบีบใส่ Pocketbac แล้ว ใส่กระเป๋าถือ   มีน้ำหนักเบา สะดวกสบายในการเดินทาง สามารถหยิบขึ้นมาได้ทันที

               เครื่องปรุงที่เป็นของเหลวก็เช่นกันเวลาเดินทางไปต่างประเทศสามารถแบ่งใส่มาเพื่อนำไปใช้ผสมอาหาร  ในเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศ หรือ เดินทางไกล

               เครื่องดื่มบางชนิดของท่านชายสำหรับบางท่านที่อาจขาดไม่ได้โปรดปรานเครื่องดื่มชนิดนั้น อาจแบ่งออกมา  เพื่อดื่มในระหว่างเดินทาง หรือ หลังทานอาหาร  

               นอกจากนี้  ที่เป็นของเหลวเราสามารถแบ่งมาเพื่อไม่ต้องพกสินค้านั้นไปทั้งขวด เพื่อลดภาระ  เช่น น้ำอบ  ที่ใช้ในสงกรานต์  น้ำยาบ้วนปาก น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ แอลกอฮอล์เจล ซึ่งเป็นที่นิยมตอนนี้  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำไปใช้กับสินค้าได้หลากหลาย  และ นำไปใช้กับบุคคลหลากหลาย ให้ตรงกับสภาวะนั้นๆได้

Update สินค้าพรีเมี่ยม ใหม่ ๆ กับเราได้ทาง 
FACEBOOK FANPAGE | LINE Official Account

แอลกอฮอล์เจล  Hand Sanitizer