กล่องข้าว 3 ชั้น พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ พร้อมสกรีนโลโก้

กล่องข้าว 3 ชั้น พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ พร้อมสกรีนโลโก้

กล่องข้าว 3 ชั้น พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ พร้อมสกรีนโลโก้