ไอเดียสินค้าพรีเมี่ยมปี 2020 Products Highlights ที่สุดของสินค้าพรีเมี่ยมแห่งปี 2020 ไอเดียของแถม ของสมนาคุณ ของพรีเมี่ยมสำหรับแจกลูกค้า ยอดนิยม

               Trend ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 สินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ( Eco system )  จากผลกระทบการใช้พลาสติก  หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนถาวร    ทำให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิต และ ตัวมนุษย์เอง   เป็นที่รู้กันว่า พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานหลายล้านปี  และ  กลายเป็น microplastic ซึ่ง  ทำให้สะสมในสัตว์  และเมื่อ มนุษย์นำไปรับประทาน   จะเริ่มสะสมในร่างกาย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง  การเจ็บป่วย ตลอดจนมีผลต่อทางพันธุกรรม   ที่จริงมีการพัฒนาสินค้าที่จะนำมาทดแทนพวกพลาสติกมานานแล้ว  แต่เริ่มจริงจังกันประมาณไม่เกิน 10 ปีนี้เอง   เราเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ  เมื่อใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง   สินค้าพวกนี้สามารถย่อยสลายด้วยตัวมันเองในภาวะธรรมชาติ  ที่สำคัญมีการพัฒนาให้มีความแข็งแรง ไม่แตกต่างจากวัสดุพลาสติก   เช่น  ใช้ฟางข้าว    เมล็ดกาแฟ   มาทำในภาชนะ   ตอนนี้เริ่มมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ มาทำเป็นเมล็ดพลาสติก ได้แล้ว  ซึ่งคาดว่าจะทำให้ทดแทนวัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน   จะเห็นได้ว่าการใช้สินค้าเหล่านี้   ต้นทุนอาจแพงกว่า  แต่คนที่ใช้สินค้าเหล่านี้ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น  แต่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับคนเหล่านี้   อีกทั้งสินค้าที่ทำมาจากธรรมชาติ มีความทนทาน ไม่ต่างกัน   แต่มีความปลอดภัยมากกว่า สินค้าที่ทำมาจากสารเคมีหรือพลาสติก   ตอนนี้เราได้เห็นสินค้าเหล่านี  จานข้าว ถ้วย ช้อน ซ้อม ตะเกียบ  แก้วน้ำ  หลอดดูดน้ำ  แปรงสีฟัน  ปากกา  เป็นต้น  

               สินค้าที่เกี่ยวกับการกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle and Reused)  เป็นการ creative  ของที่มีอยู่หรือไม่ใช้แล้ว  นำมาใช้แทนหรือปรับเปลี่ยนการใช้   เพื่อให้สามารถใช้งานได้อีก  และคนที่ใช้จะมีความภาคภูมิใจในสินค้าเหล่านี้   โดยไม่ได้คิดว่าเป็นสินค้าเก่าหรือเป็นของที่ไม่มีมูลค่า  ในทางกลับกัน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ที่ได้ใช้สินค้ราเหล่านี้  เช่น  กางเกงยีนส์ที่ไม่ใช้แล้ว  นำกลับมาทำเป็นกระเป๋าสะปาย  โดยมี Logo ของสินค้าเหล่านั้นโชว์อยู่    หรือ ถุงกาฟแฟยี่ห้อหนึ่ง  เอากลับมาทำเป็นกระเป๋าสะพายโดย  เพิ่มความแข็งแรงให้มีพลาสติกเคลือบไว้  เพื่อความแข็งแรง  หรือ ถุงปูนซีเมนต์ยี่ห้อหนึ่ง  หลังจากใช้แล้ว  ก้อนำมาทำเป็นกระเป๋าสะพายหรือเป้  เช่นกัน   สิ่งเหล่านี้ เป็นการนำ packaging ที่ใช้ไปแล้ว   เอากลับมาทำสินค้าตัวอื่นแทน    เป็นต้น

               สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ  เราจะเริ่มเห็นผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมมีผลกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเราจะเริ่มเห็นสินค้าที่เคยใช้เฉพาะใน โรงพยาบาล   เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรา  เช่น  หน้ากากอนามัย  ป้องกันเชื่อโรค  ฝุ่นละออง  เนื่องจากการกระจายตัวของเชื้อโรคและการปรับตัวความทนทานของเชื้อโรคนั้นเอง   ทำให้เราต้องป้องกันตัวเอง  จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องมีพกติดตัว  เจลล้างมือ  สำหรับฆ่าเชื้อโรค ก้อเช่นกัน  ทำให้ต้องมีใช้ส่วนตัว  เนื่องจากการเดินทาง  ทำให้มีขนาดพกพา หรือ ภาชนะที่สามารถใช้งานได้ง่าย  และสะดวก  โดยเฉพาะกับเด็ก  ที่ต้องไปโรงเรียน  เราจะเริ่มเห็นภาชนะที่น่ารัก  น้ำหนักเบา สามารถเติมได้  และที่โรงเรียนเป็นแหล่งสะสม    จึงทำให้ผู้ปกครองพร้อมที่จะหาซื้อมาใช้    แว่นตากันฝุ่นละออง  เนื่องจากเราไม่สามารถอยุ่ในห้องได้ตลอดเวลา   อวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสก้อคือ ดวงตา    นอกจากนี้ เราได้เริ่มเห็นมีสินค้าที่ช่วยการกรองอากาศแบบพกพา  เพียงแค่แขวนคอ  สามารถช่วยกรองอากาศได้    หรือ สเปรย์ป้องกันฝุ่นละออง       เราจะเริ่มเห็นสินค้าเหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็น