1709526193970_0

ถ้วยซุปสูญญากาศ 530 ml พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิลายหมี มีสติ๊กเกอร์สำหรับตกแต่ง

ถ้วยซุปสูญญากาศ 530 ml พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิลายหมี มีสติ๊กเกอร์สำหรับตกแต่ง