ขั้นตอนการสั่งทำสินค้าพรีเมี่ยม

สอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งรายละเอียดสินค้า โลโก้สกรีน จำนวนสินค้า วันที่ต้องการรับสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการ
(JIB) 089-017-7744 LINE ID : jib0890177744
(FON) 081-825-3655 LINE ID : 0818253655
(KADE) 086-367-1448 Line ID : adminmp55
Line Open Chat
บริษัท จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ก่อน รบกวนแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ Email เพื่อบันทึกในใบเสนอราคา
ลูกค้าเซ็นต์ ยืนยันการสั่งซื้อ หรือ ออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ ส่งกลับมาให้ พร้อม ชำระเงินค่ามัดจำ 50% ก่อนการผลิตสินค้า
บริษัท ออกแบบตัวอย่างงานพิมพ์/สกรีน เป็นกราฟฟิค ส่ง เป็นไฟล์รูปภาพให้พิจารณาก่อนทำงานจริง (แก้ไขได้ 3 ครั้ง)
** ขอไฟล์โลโก้ ที่ต้องการพิมพ์/สกรีน เป็น Ai file **
บริษัท ผลิตสินค้าตัวอย่างและส่งให้ลูกค้า Confirm ก่อนผลิตสินค้าทั้งหมด
ผลิตสินค้าตามจำนวนที่สั่งทำ ระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนืด บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการดำเนินงาน
บริษัท ส่งมอบสินค้าตามนัดหมายและนัดชำระเงินส่วนที่เหลือ ของสินค้า