ขั้นตอนการสั่งทำสินค้าพรีเมี่ยม

อัพเดทสินค้าใหม่ ๆ ทาง website หรือ LINE Official Account
QR-Memberplus
แจ้งรายละเอียดสินค้า โลโก้สกรีน จำนวนสินค้า วันที่ต้องการรับสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการทาง Line เจ้าหน้าที่
LINE ID : jib0890177744 (JIB) 089-017-7744
LINE ID : 0818253655 (FON) 081-825-3655
Line ID : adminmp55 (KADE) 086-367-1448
บริษัท จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ก่อน รบกวนแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ Email เพื่อบันทึกในใบเสนอราคา
ลูกค้าเซ็นต์ ยืนยันการสั่งซื้อ หรือ ออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ ส่งกลับมาให้ พร้อม ชำระเงินค่ามัดจำ 50% ก่อนการผลิตสินค้า
บริษัท ออกแบบตัวอย่างงานพิมพ์/สกรีน เป็นกราฟฟิค ส่ง เป็นไฟล์รูปภาพให้พิจารณาก่อนทำงานจริง (แก้ไขได้ 3 ครั้ง)
** ขอไฟล์โลโก้ ที่ต้องการพิมพ์/สกรีน เป็น Ai file **
บริษัท ผลิตสินค้าตัวอย่างและส่งให้ลูกค้า Confirm ก่อนผลิตสินค้าทั้งหมด
ผลิตสินค้าตามจำนวนที่สั่งทำ ระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนืด บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการดำเนินงาน
บริษัท ส่งมอบสินค้าตามนัดหมายและนัดชำระเงินส่วนที่เหลือ ของสินค้า

[newsletter]