กล่องข้าว Lunch Box กล่องอาหาร

กล่องข้าว Lunch Box กล่องอาหาร สแตนเลส แบ่งช่อง Bento เบนโตะ กล่องข้าว 2 ชั้น เข้าไมโครเวฟได้

การไปรอรับบริการร้านอาหาร อาจไม่รับความนิยมเหมือนแต่ก่อน เพื่อลดความเสี่ยง การติดเชื้อ แต่อาหารที่ต้องมารับประทานนอกบ้าน หรือ ที่ทำงาน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ควรจะได้รับความร้อน จึงมีภาชนะที่เก็บอาหาร สามารถทำการอุ่นอาหาร โดยใช้น้ำร้อน มาเทด้านข้าง เพื่อใช้ความร้อนของน้ำ มาทำให้อาหาร ได้รับความร้อน ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ หรือ ภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำจาก สแตนเลส น่าจะได้รับกลับมาเป็นที่นิยม เนื่องจากคุณสมบัติสามารถเก็บความร้อนได้ดี และ ที่ทำสำคัญ เป็นวัสดุที่ปลอดภัย มีความคงทนถาวร ทำความสะอาดได้ง่าย

เป็นการช่วยลดมลภาวะได้อีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาการใช้งาน สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน