Pocketbac Holder Hand Gel

เจลล้างมือ ขวดใส่เจลล้างมือ Pocketbac Holder Hand Gel ที่ใส่เจลล้างมือ ออกแบบ ปริ้น สติ๊กเกอร์ติดขวดเจล ของแจก ของพรีเมี่ยม สกรีนโลโก้ Premium Products Screen Logo

แอลกอฮอล์เจล Hand sanitizer Pocketbac Holder Hand gel
ขวดขนาดไม่เกิน 40 ml. พร้อมฝาปิด เพื่อบรรจุของเหลว  สามารถนำพกพาไปได้สะดวก ซึ่งจากอดีตเมื่อก่อน  นิยมใช้ขวดแก้ว  แต่มีปัญหา น้ำหนักของแก้ว และ ความคงทนถาวร  และ ราคาที่สูง จึงทำให้ความนิยมลดน้อยลง ต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้ขวดพลาสติกแทน  ซึ่งขวดพลาสติกที่นำมาใช้ จะสังเกตุได้ว่าควรมีคุณสมบัติใส  เบา เนื่องจากเมื่อเราเทของเหลวลงไปแล้ว เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของของเหลวชนิดนั้นได้ง่าย  เช่น สี  การตกตะกอน  เราจึงนิยมใช้พลาสติก PS เป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ได้มีการพัฒนารูปร่างขวด เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพศ  และ วัย ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มี silicone เป็นตัวรัดไว้  เพื่อเพิ่มความแข็งแรง  ตลอดจนสร้างความสะดวกในการพกพา  เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่ จึงได้มีการออกแบบให้มีเป็นสายรัดทำเป็นห่วงได้